Sportovci

Kdo může na Sportstarter.cz založit výzvu?

Jakýkoliv český sportovec nebo sportovní pár, který potřebuje podporu pro splnění svého cíle v nadcházející sezóně. Služby jsou k dispozici pouze osobám ve věku minimálně 16 let  
 

Jaká jsou kritéria pro zařazení tvojí výzvy mezi kampaně na Sportstarter.cz?

Hlavními kritérii jsou:

1. Kreativita videa a odměn pro podporovatele

2. Zajímavost sportovního příběhu

3. Nadšení a vášeň pro sport

4. Aktivity nad rámec běžného tréninku ve prospěch sportovního odvětví

Pro detailnější informace k vytváření výzvy napiš na standa@sportstarter.cz
 

Kdo je zodpovědný za splnění cíle a odměn?

Za dosažení daného sportovního cíle a dodání odměn podporovatelům zodpovídá výhradně sportovec (Autor výzvy). Projekt Sportstarter.cz je založen na vzájemné důvěře mezi fanoušky a sportovci, jejichž vlastním zájmem je splnit do nich vložená očekávání.
 

Co když se nepodaří vybrat 100 % cílové částky?

Vybrané peníze náleží sportovci i v případě, že se nepodaří dosáhnout 100 % částky, kterou si stanoví ve své výzvě. Motivací k vynaložení veškerého úsilí pro úspěšné zvládnutí výzvy, tj. vybrání kompletní cílové částky je: - marketingová podpora ze strany provozovatele Sporstarter.cz ve 3 měsících následujících po ukončení výzvy - možnost se zapojit s další výzvou v následujících letech. Tyto a další výhody jsou odepřeny sportovcům, kterým se nepodaří vybrat 100% stanovené částky.
 

Jaká je provize Provozovatele?

Provize z vybrané částky činí 10 % a slouží zejména k pokrytí nákladů za webovou prezentaci (zpracování videa a grafiky), mediální podporu a bankovní poplatky spojené s platbami . Provozovatel sepisuje s každým sportovcem individuální smlouvu, kde je stanovená provize 10% + DPH. Jestliže se sportovci podaří vybrat 10 000 Kč, provize činí 1 000 Kč a odváděné DPH se rovná 210 Kč. Sportovec tedy na svůj účet obdrží 87,90 % vybrané částky ve své výzvě. 

 

Podporovatelé

Jak se dostanou peníze od podporovatele ke sportovci?

U každé výzvy může podporovatel zvolit částku, kterou si přeje přispět danému sportovci. Kliknutím na záložku „Podpoř mě“ bude uživatel přesměrován na zabezpečenou platební bránu GoPay. Zvolit lze platbu kartou nebo rychlým převodem. Finanční prostředky budou poukázány na účet GoPay (nikoliv účet Provozovatele), kde budou uloženy až do skončení výzvy. Následně budou se splatností 5 dnů odeslány sportovci (Autorovi výzvy). 
 

Jaká je záruka toho, že podpořený sportovec naplní svůj cíl a předá odměny?

Sportovci si uvědomují, že pro jejich dlouhodobý úspěch jsou vztahy s fanoušky naprosto klíčové. Samotnou výzvu tvoří ve svém nabitém tréninkovém programu a splnění cílů i odměn se zásadně projeví v jejich možnostech do budoucna dále komunikovat s fanoušky i případnými sponzory. Sportovec (Autor výzvy) bude mít k dispozici seznam podporovatelů, s nimiž se individuálně domluví na předání odměn. Splnění odměn je taktéž kontrolováno ze strany Provozovatele. 
 

Co když se sportovci nepodaří vybrat 100 % cílové částky?

Finanční prostředky i v tomto případě putují ke sportovcům, kteří však nemají nárok na následnou marketingovou podporu (viz FAQ – Sportovci). V současné době pracujeme na systému, aby si každý podporovatel mohl zvolit, jestli peníze vložené do výzvy, jež se nenaplní ze 100 %, přeje vrátit či nikoliv.

Ateliér fotografické praxe Sportovní lifestyle magazín Vše pro tenis a sport Užijte si pohodlí online plateb